صفحه اول lاطلاعیه ها lمیراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری lاسلام lزبان وادبیات فارسی lایران
رایزن فعلی                   سيدمحسن سادات كيایي

 

             وظیفه: وابسته فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران

 

            متولد:1339

 

            تحصیلات دانشگاهی: دكترا, مدرسي معارف اسلامي, موسسه آموزش عالي باقرالعلوم (ع) - قم,

 

            دروس ارائه شده :

1. اخلاق كاربردي (دكتري)

2. فلسفه اخلاق در اسلام (دكتري)

3. اخلاق اسلامي ( مباني و مفاهيم ) (كارشناسي)

4. انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) (كارشناسي)

5. انديشه اسلامي1 (مبدا و معاد) (كارشناسي)

6. انسان در اسلام (كارشناسي)

7. انسان شناسي در اسلام (كارشناسي)

8. عرفان عملي اسلام (كارشناسي)

9. علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي (كارشناسي)

10. فلسفه اخلاق ( با تكيه بر مباحث تربيتي ) (كارشناسي)

11. اخلاق تطبيقي (بين الاديان) (كارشناسي ارشد)

12. انسان دراسلام(بانگاهي به انسان شناسي تطبيقي) (كارشناسي ارشد)

13. حكمت عملي1(علم اخلاق اسلامي) (كارشناسي ارشد)

14. حكمت عملي2(علم اخلاق اسلامي) (كارشناسي ارشد)

15. روش ها و گرايش هاي تفسير قرآن (كارشناسي ارشد)

16. عرفان عملي (كارشناسي ارشد)

17. فلسفه اخلاق (كارشناسي ارشد)

 

مقالات علمی چاپ شده در مجلات:

2. س. سادات كيائي, ح. رحماني تيركلائي, "شكل گيري گروه تكفيري ها از ديدگاه جغرافيابه ويژه داعش" , جغرافيا, نسخه 13, صفحات:359-377, 1394.

3. س. سادات كيائي, "تربيت اخلاق در قران " , معرفت اخلاقي, صفحات:1-15, 1392.

 


 


 

 

 

صفحه اول lاطلاعیه ها lمیراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری lاسلام lزبان وادبیات فارسی lایران

کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان فرهنگ و ارتباطات جمهوری اسلامی ایران-All rights reserved by the Culture and Communication Organization of the Islamic Republic of Iran