صفحه اول lاطلاعیه ها lمیراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری lاسلام lزبان وادبیات فارسی lایران
حمل نقل

از طريق هوائي: 
بهترين راه مسافرت از خارج به ايران استفاده از هواپيماست. 
تقريباً تمامي شركت هاي هواپيمايي جهان در تهران، دفتر نمايندگي مستقل دارند. توسعه فرودگاه هاي كشور در سال هاي گذشته، امكان ارتباط هوايي بين شهري را در سطحي مطلوب و وسيع فراهم كرده است. بهاي بليط پروازهاي داخلي نيز در مقايسه با كشورهاي ديگر نسبتاً ارزان است. سرويس و خدمات جنبي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در پروازهاي داخلي نيز بر اساس استانداردهاي بين المللي انجام مي گيرد.

از طريق زميني:
 از كشورهاي تركيه، عراق، تركمنستان، آذربايجان، ارمنستان، پاكستان و افغانستان از طريق راه هاي زميني نيز مي توان به ايران سفر كرد.

راه هاي اصلي زميني مرتبط با كشورهاي همسايه عبارتند از:
راه ايران و تركيه، در مرز بازرگان در شمال غربي ايران
 راه زاهدان–ميرجاوه، در مرز ايران و پاكستان
 راه تايباد–هرات در مرز افغانستان
 راه هاي آستارا و جلفا با آذربايجان
 و راه قصر شيرين–خسروي به عراق.

راه هاي ارتباطي ميان شهرهاي بزرگ و راه هاي اصلي كشور آسفالت بوده و كيفيت خوبي دارند. رانندگي در ايران از سمت راست و بر اساس مقررات بين المللي انجام مي گيرد. بسياري از جاده هاي ايران، جاده هاي كوهستاني اند و از اين جهت چشم انداز جالبي نسبت به اطراف دارند. مركز استان ها و شهرهاي بزرگ، با شبكه اي از راه هاي اصلي و فرعي به واحدهاي كوچك مربوط مي شوند. راه هاي اصلي ترانزيتي، جهت شمال غربي–جنوب شرقي يا شمالي–جنوبي دارند و مرز ايران و تركيه را به مرز ايران و پاكستان، يا مرز ايران به كشورهاي شمالي را به داخل كشور مربوط مي سازد. اطلس راه هاي ايران را مي توان از دفتر ايرانگردي و جهانگردي يا كتابفروشي ها و روزنامه فروشي ها تهيه كرد.

از طريق دريايي:
 ايران از طريق راه هاي دريايي و بندرهاي واقع در كرانه هاي درياي مازندران با كشورهاي شمالي و بنادر جنوب در خليج فارس و درياي عمان با كشورهاي ساحل جنوبي خليج فارس ارتباط دارد و از طريق اقيانوس هند به آب هاي آزاد جهان راه مي يابد.

 
 از طريق راه آهن: 
  
سرويس هاي قطار در ايران همانند تمامي كشورهاي جهان برنامه حركت معيني دارند كه اطلاعات مربوط بدان را مي توان از ايستگاه هاي راه آهن گرفت. ايستگاههاي خروجي ايران از طريق شهرهاي سرخس در شمال شرق، جلفا و رازي در شمال غرب و ميرجاوه در جنوب شرق ميباشد. شهرهاي بزرگ ايران مانند تبريز، مشهد، گرگان، اصفهان، كرمان، يزد، اهواز و خرمشهر از طريق راه آهن قابل دسترسي هستند. بهاي بليط قطار با توجه به درجه بندي كوپه ها، مسافت و نوع قطار متفاوت است.

صفحه اول lاطلاعیه ها lمیراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری lاسلام lزبان وادبیات فارسی lایران

کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان فرهنگ و ارتباطات جمهوری اسلامی ایران-All rights reserved by the Culture and Communication Organization of the Islamic Republic of Iran