صفحه اول lاطلاعیه ها lمیراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری lاسلام lزبان وادبیات فارسی lایران
پول،وزن ومقیاس

پول ، وزن و مقیاس در ایران

واحد پول ايراني ريال است، هر ده ريال يك تومان است. به طور حتم و براي امنيت كامل مالي توصيه مي شود كه جهانگردان از طريق آژانس مربوطه يا مستقيماً در شعب ارزي بانكهاي رسمي كشور، ارز خود را به ريال تبديل كنند. بطور رسمي ارزش هر ارز خارجي از جمله دلار آمريكايي از طرف بانك مركزي اعلام مي شود كه معيار تبديل ارز خارجي به ريال ايراني است. هزينه هاي سفر در ارتباط با انتخاب مسافر متفاوت است و لذا لازم است مسافران اطلاعات لازم را از طريق آژانس مربوطه دريافت كنند. واحد وزن كيلوگرم و تن، و واحد طول سانتي متر، متر يا كيلومتر است. واحد مايعات، ليتر يا متر مكعب و همچنين مقياس مساحت نيز متر مربع و هكتار است.

صفحه اول lاطلاعیه ها lمیراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری lاسلام lزبان وادبیات فارسی lایران

کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان فرهنگ و ارتباطات جمهوری اسلامی ایران-All rights reserved by the Culture and Communication Organization of the Islamic Republic of Iran