صفحه اول lاطلاعیه ها lمیراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری lاسلام lزبان وادبیات فارسی lایران
تلفن نهادهای مهم

سامانه هاي نظارتي

رديف سازمان شماره تلفن
1 دفتر مقام معظم رهبري- پاسخگويي به نامه‌هاي مردمي(ساعات اداري)

64412030

2 سامانه نظارتي ارتباطات مردمي رياست جمهوري(تلفن گويا)

6133

سامانه هاي نظارتي قوه قضائيه

رديف سازمان شماره تلفن
1 سازمان بازرسي كل كشور

136

2 ديوان عدالت اداري(پيگيري شكايات)

51200

سامانه هاي نظارتي دستگاه هاي اجرايي

رديف سازمان شماره تلفن
1 آموزش وپرورش(سامانه تلفني هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري)

82281

2 وزارت رفاه(سامانه تلفني ارتباطات مردمي)

64491

3 رسيدگي به شكايات سازمان اوقاف

61089

4 واحد دريافت شكايات سازمان بازرگاني

124

5 سامانه تلفني رسيدگي به شكايات وزارت صنعت، معدن و تجارت

88905686

6 سامانه تلفني رسيدگي به شكايات وزارت خارجه

61152560
61152599

7 سامانه تلفني رسيدگي به شكايات شركت پست

84477777

8 سازمان امور مالياتي كشور

1822

9 سامانه پاسخگويي به شكايات سازمان امور اراضي (جهاد كشاورزي)

64581

10 ستاد رسيدگي به شكايات سازمان حراست كل كشور(تلفن گويا)

22860000

11 شكايات مربوط به تخلفات حمل و نقل عمومي(تلفن گويا)

88828256

12 پاسخگويي به شكايات راه‌آهن (ساعات اداري)

55646119
55651933

13 بازرسي و شكايات شركت واحد اتوبوسراني تهران(گويا) 77447108
14 شكايات سازمان بازرگاني استان تهران(گويا)

09610

15 شكايات ايران خودرو (گويا)

48904891

16 شكايات مسافران هوايي (گويا)

1870

17 مركز ارتباطات بانك ملت(گويا) رسيدگي به شكايات

1556

18 شكايات بانك ملي ايران

88941068

19 شكايات سايپا (خدمات پس از فروش)

61610

20 سامانه شكايات نفت

09687

21 مركز پاسخگويي شركت ملي پخش و پالايش نفت ايران 09627

سامانه هاي نظارتي بهداشت و درمان

رديف سازمان شماره تلفن
1 رسيدگي به شكايات فرآورده‌هاي دامي (دامپزشكي)

66917168

2 شكايت درباره وضعيت بهداشتي محل‌هاي كسب(ساعات اداري)

66700361- 66700512- 66707628

3 شكايت از وضع بهداشتي فرآورده‌هاي دامي(ساعات اداري)

66917667

4 شكايات اورژانس بيمارستاني

66976666
66976969

5 شكايت از گرانفروشي دارو (ساعات اداري) 66417251

سامانه هاي نظارتي شهرداري

رديف سازمان شماره تلفن
1 اورژانس اجتماعي(طرح شكايت در مورد كودك آزاري و ساير خشونت‌هاي خانوادگي)

123

2 سامانه اطلاعات و نظارت همگاني شهرداري تهران(تلفن گويا)

1888

3 فوريت هاي خدمات شهري شهرداري تهران

137

سامانه هاي نظارتي صدا و سيما

رديف سازمان شماره تلفن
1 ارتباطات مردمي صداو سيما(تلفن گويا)

162

2 ارتباطات مردمي صدا و سيما(براي شهرستانها)

0212781

سامانه هاي نظارتي نيروي انتظامي

رديف سازمان شماره تلفن
1 شكايات نيروي انتظامي (گويا)

197


صفحه اول lاطلاعیه ها lمیراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری lاسلام lزبان وادبیات فارسی lایران

کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان فرهنگ و ارتباطات جمهوری اسلامی ایران-All rights reserved by the Culture and Communication Organization of the Islamic Republic of Iran