صفحه اول lاطلاعیه ها lمیراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری lاسلام lزبان وادبیات فارسی lایران
هتل دریا
هوتل دریـا

 

آدرس: افغانستان، هرات جاده قوماندانی امنیه، نبش جاده مخابرات ساختمان هوشنگ

مبایل: ۹۳۷۸۳۶۴۴۰۰۵+ | ۹۳۷۰۰۴۰۸۰۶۸+

تلیفون دفتر: ۲۲۲۹۷۱۶- ۰۴۰

ایمیل: darya.hotel@hotmail.com

صفحه اول lاطلاعیه ها lمیراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری lاسلام lزبان وادبیات فارسی lایران

کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان فرهنگ و ارتباطات جمهوری اسلامی ایران-All rights reserved by the Culture and Communication Organization of the Islamic Republic of Iran