صفحه اول lاطلاعیه ها lمیراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری lاسلام lزبان وادبیات فارسی lایران
پارک های تفریحی

 

پارک های تفریحی شهر هرات

شهر هرات دارای چندین پارک است که بزرگترین و معروفترین آن، پارک تخت صفر است.  اولین تهداب و نام گذاری آن به زمان تیموریان هرات، بر فراز تپه‌ای در شمال شهر که اکنون بلندترین نقطه و شامل باغ تخت صفر است، صورت گرفته است. گوهرشاد بیگم ملکه مشهور، به خواهش پدرش، تختی ساخته بود تا ملا صفر بر آن بنشیند و چریدن گله گاو را مراقبت نماید، چون منطقه‌ای مرتفع و دارای چشم انداز وسیع می ‌باشد.

تخت صفر با موقعیت زیبا و دلفریب خود در دامنه کوه های شمال شهر هرات واقع شده است. این میله گاه باستانی از جوی مشهور سلطانی آبیاری می شود و از نظر موقعیت زیبای طبیعی خود، دارای شهرت تاریخی است و در دوره طلائی تیموریان بسیار مورد توجه ملوک بوده است.

«شجاع الدوله» وزیر امنیه وقت هرات این موضع را پسندید و درختانی در آن غرس کرد و سرکی پیرامون آن احداث کرد. در عهد محمد نادرشاه موجودیت فعلی آن قوام یافت. محمد قاسم خان نائب الحکومه دو عمارت در آن بنیاد نهاد و در زمان عبدالله خان ملکیار «۱۳۱۷-۱۳۲۷ هـ ش» اعمارات آن تکمیل و نواحی غربی و شرقی آن وسعت یافت و حوض و آبشار بر آن افزوده گشت. متاسفانه این مکان تفریحی در دوران تجاوز شوروی وقت به ویرانه ای مبدل شد. اما با پیروزی مجاهدین در سال «۱۳۷۱ » دو عمارت آن دوباره به طرز با شکوهی اعمار و نهال شانی آن از سر گرفته شد که امروزه سرسبزی و نشاط دوبارۀ خود را باز یافته است. گردشگاه تخت صفر صد ها سال است که موقعیت سترگی در نزد ساکنان این دیار داشته، چنانچه ناظم هروی در وصف آن  سروده:

برتخت صفر چو پاگذاری                پـا برخــط استـوار گــذاری

فواره آن بوقــت جسـتن              فرصت ندهد به دست شستن

از دیگر پارکهای بزرگ شهر هرات، می‌توان به پارک شیدایی، پارک اکو، باغ ملت، باغ زنانه، پارک ترقی، پارک شاهی، پارک پل

مالان و پارک پل هاشمی اشاره کرد

صفحه اول lاطلاعیه ها lمیراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری lاسلام lزبان وادبیات فارسی lایران

کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان فرهنگ و ارتباطات جمهوری اسلامی ایران-All rights reserved by the Culture and Communication Organization of the Islamic Republic of Iran