صفحه اول lاطلاعیه ها lمیراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری lاسلام lزبان وادبیات فارسی lایران
مقبره گوهرشاد بیگم

مقبره گوهر شاد بیگم با مقبره پنج فرزند و نواده هایش در وسط باغی که بنام گوهرشاد بیگم مسمی است، موقعیت دارد. این باغ در خیابان هرات که از جنوب به درب ملک منتهی می شود، واقع است.

گوهر شاد بیگم در سال ۷۷۸ هجری قمری در هرات دیده به جهان گشود. این بانوی گرامی در سال ۷۹۵ هـ ق به عقد نکاح شاهرخ میرزا فرزند امیر تیمور گورکانی درآمد. گوهر شاد بیگم سه پسر و دو دختر داشت.

این ملکه دانشمند و هنر پرور بر علاوه اینکه در زمینه حکومت داری شوهر خود را یاری می نمود، در حصه رشد و شگوفایی هنر و فرهنگ خدمات زیادی نموده است و در طول عمر پر بار خویش در حدود ۳۶۰ بنای عام المنفعه در سرتاسر خراسان کبیر احداث نمود که از جمله یاد بود های این بانوی گرامی، مسجد جامع و مدرسه مصلی در هرات و مسجد جامع گوهر شاد بیگم در شهر مشهد ایران می باشد. از بقایای مصلی چیزی که باقی مانده، یکی گنبد عالی مزار گوهر شاد بیگم می باشد.

این گنبد را اهالی هرات گنبد سبز می نامیدند. اندرون گنبد شش عدد سنگ صندوقی سیاه از قبور اولاد شاهرخ میرزا قرار دارد و این گنبد را گوهر شاد بیگم جهت دفن خود و اولادش در شمال غرب مدرسه مصلی ساخته بود.

مقبره گوهرشاد بیگم

سنگ های مقبره گوهرشاد بیگم

کاشی های مقبره گوهرشاد بیگم

صفحه اول lاطلاعیه ها lمیراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری lاسلام lزبان وادبیات فارسی lایران

کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان فرهنگ و ارتباطات جمهوری اسلامی ایران-All rights reserved by the Culture and Communication Organization of the Islamic Republic of Iran