صفحه اول lاطلاعیه ها lمیراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری lاسلام lزبان وادبیات فارسی lایران
دانشگاه دولتی

دانشگاه دولتی هرات

دانشگاه هرات در سال ۱۳۶۷ خورشیدی با گشایش دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان اولین دانشکده شروع به فعالیت کرد. این نهاد به عنوان مرکز تأیید شده وزارت تحصیلات عالی در غرب افغانستان در شهر هرات قرار دارد.

 

 این دانشگاه دارای ۱۶ دانشکده می‌باشد که شامل است بر:

شماره

دانشکده

پسران

دختران

مجموع

1

اداره عامه

۳۴۲

۱۱۹

۴۶۱

2

ادبیات و علوم بشری

۳۷۹

۴۱۶

۷۹۵

3

اقتصاد

۷۱۶

۱۵۶

۸۷۲

4

انجینیری

۶۱۶

۶۵

۶۸۱

5

تعلیم و تربیه

۱۲۷۸

۱۲۳۲

۲۵۱۰

6

حقوق و علوم سیاسی

۴۳۷

۲۱۵

۶۲۵

7

زراعت

۶۵۱

۱۵۰

۸۰۱

8

ژورنالیزم

۲۰۲

۶۰

۲۶۲

9

ساینس

۴۷۰

۲۹۷

۷۶۷

10

ستوماتولوژی

۴۷۰

۲۹۷

۷۶۷

11

هنرهای زیبا

۱۰۰

۱۲۲

۲۲۲

12

طب

۴۲۳

۳۴۲

۷۶۵

13

کمپیوتر ساینس

۳۰۷

۹۰

۳۹۷

14

شرعیات و علوم اسلامی

۵۳۶

۲۰۸

۷۴۴

15

دانشگاه علوم ترنری

۱۰۶

۱۶

۱۲۲

16

مجموع

۷۲۵۸

۴۱۱۹

۱۱۳۷۷

 آماراعضای اساتید و دانشجویان

دانشگاه هرات دارای 426 عضو عضو هیئت علمی است که 322 نفر آن‌ها مرد و 104 زن می‌باشند. ۱۱۳۷۷ دانشجو شامل ۷۲۵۸ پسر و ۴۱۱۹ دختر در این دانشگاه مشغول به تحصیل در رشته های مختلف می‌باشند.

در این دانشگاه تحصیلات عالی برای (۱۵۲) تن از استادان مساعد گردیده که هم اکنون (۸۰) کارشناسی ارشدو (۱) دکتر فارغ و (۷۱) تن مشغول به تحصیل اند که از جمله (۲۰) نفر به دوره دکترا و (۵۱)به دوره کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.

 

Herat University

نام‌های پیشین

دانشگاه هرات

شعار

دانشگاه هرات به عنوان دانشگاه برتر در افغانستان

تأسیس‌شده

۱۳۶۷ خورشیدی

اعضای هیئت علمی

426

دانشجویان

۱۱۳۷۷

ادرس

هرات، افغانستان

وب سایت

www.hu.edu.af

 

 

 

صفحه اول lاطلاعیه ها lمیراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری lاسلام lزبان وادبیات فارسی lایران

کلیه حقوق این سایت متعلق است به سازمان فرهنگ و ارتباطات جمهوری اسلامی ایران-All rights reserved by the Culture and Communication Organization of the Islamic Republic of Iran